BOSCH

BOSCH

My Ht Bụi Bosch GAS 15 PS
-7% Phóng to
3,950,000 Vnđ 4,252,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06019E51K0

Bảo hành: 12 thng

My Ht Bụi Bosch GAS 15
-7% Phóng to
3,450,000 Vnđ 3,700,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06019E50K0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch Easy Aquatak 110
-8% Phóng to
2,300,000 Vnđ 2,500,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A7FK0

Bảo hành: 6 thng

0 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06019F83K1

Bảo hành: 6 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch AQT 140
-2% Phóng to
8,000,000 Vnđ 8,200,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: A06008A7DK0

Bảo hành: 6 thng

0 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06019F70K0

Bảo hành: 6 thng

4,650,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A73K0

Bảo hành: 6 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch EasyAquatak 120
-7% Phóng to
2,800,000 Vnđ 3,000,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A79K1

Bảo hành: 6 thng

9,500,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A77K0

Bảo hành: 6 thng

11,500,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A78K0

Bảo hành: 6 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch UniversalAquatak 125
-5% Phóng to
3,650,000 Vnđ 3,850,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A7AK0

Bảo hành: 6 thng

3,620,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06019C6300

Bảo hành: 6 thng