KARCHER

KARCHER

720,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 2.643-558.0

Bảo hành:

 My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K5*EU
-10% Phóng to
7,730,000 Vnđ 8,590,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.180-633.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K2 Univesal
-18% Phóng to
2,300,000 Vnđ 2,790,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-153.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K2 Full control Car & Home PS20
-10% Phóng to
3,860,000 Vnđ 4,290,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-406.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K2 Premium Full control
-10% Phóng to
3,500,000 Vnđ 3,890,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-420.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 2.360
-10% Phóng to
2,960,000 Vnđ 3,290,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.601-686.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 2.420 Air Con
-10% Phóng to
3,770,000 Vnđ 4,190,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.601-110.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 3.450
-10% Phóng to
4,850,000 Vnđ 5,390,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.601-756.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 2 FULL CONTROL BT
-10% Phóng to
3,320,000 Vnđ 3,690,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-400.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 4 FULL CONTROL
-10% Phóng to
6,560,000 Vnđ 7,290,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.324-000.0

Bảo hành: 1 năm

15,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.439-410.0

Bảo hành: 12 thng

10,390,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.512-530.0

Bảo hành: 12 thng